Küresel Isınma Nedenleri Ve Sonuçları Nelerdir ?

Küresel Isınma Nedir 

Merhaba Bilgi Kırıntıları okuyucuları,
Ülkelerin ve insanların çeşitli faaliyetleri sonucunda atmosfere verilen gazların sera etkisi yaraması ile Dünya yüzeyinde sıcaklığın artmasına küresel ısınma denir.
Atmosferdeki gazlardan biri de karbon gazıdır. Karbon gazı ısı dengesi açısından oldukça önemlidir. Dünyamızın genelinde son 200 yılda;

 • Fosil yakıt kullanımının artması,
 • Sanayi tesislerinin çoğalması,
 • Ormanların tahrip edilmesi gibi olaylar atmosferdeki karbon oranının artmasına neden olmuştur. Karbon oranının artmasıyla birlikte uzaya kaçması sera etkisini ortaya çıkarmıştır.
küresel ısınma

Küresel ısınmanın sebepleri üzerinde durulmasındaki temel neden küresel ısınmanın dünya sıcaklığını değiştirerek mevsimlerin değişmesine neden olmasıdır. Küresel ısınmanın nedenleri arasında birçok faktör yer aldığından dolayı dünya genelinde bu ısınmayı önlemek adına önlemlerin alınması gerektiği belirlenmiştir. Küresel ısınmanın dünya genelinde etkisini göstereceğinden dolayı Kyoto protokolü birçok devlet tarafından imzalanarak küresel ısınmanın önüne geçilmeye çalışılmaktadır.
Dünya genelinde etkisini gösteren çevre kirliliği küresel ısınma etkilerini arttırmaktadır. Küresel ısınmanın bu denli çok korkulan bir kavram olmasındaki temel neden mevsimleri kısa süre içerisinde değiştiriyor olmasıdır.
 Doğa bilimcileri insanların bu küresel ısınmaya adapte olamayacağından korkmaktadır ve küresel ısınmanın bu şekilde olanca hızıyla devam etmesi durumunda insan neslinin bu durumdan ciddi derecede olumsuz etkilenebileceği düşünülmektedir. Hatta bazı uzmanlar meydana gelen bu ısınmanın insan neslini yok edebileceğini dahi düşünüyor.Küresel ısınmanın önlenmesi adına çeşitli tedbirlerin alınması gerekmektedir.
küresel ısınma

Küresel Isınmanın Sonuçları  ve Zararları Nelerdir?

 • Sıcaklık artışıyla kuraklık yaşanacak,
 • Yeryüzü ve troposferdeki sıcaklık artışı nedeniyle kar ve buz örtüleri alansal ve hacimsel olarak azalmıştır.
 • Deniz seviyesinde olabilecek yükselmeler nedeniyle, Dünya nüfusunun büyük bir bölümünün yaşadığı alçak kıyı ovaları ile deltalar sular altında kalacaktır. Örneğin; Deniz seviyesinde meydana gelecek 100 cm’lik bir atışla Hollanda’nın % 6’sı, Bangledeş’in % 17,5’i ve birçok adanın ya tümü ya da büyük bölümü sular altında kalacaktır.
 • Tatlı su kaynaklarıyla tuzlu su kaynakları karışacak,
 • Kıyıların su altında kalmasıyla toprak kaybı meydana gelecek,
 • Isınmayla birlikte okyanus ve denizlerden daha fazla su buharlaşarak ve dünya daha rutubetli olacaktır.
 • Sert ve devamlı rüzgârlar, suyun topraktan daha hızlı bir şekilde buharlaşmasına yol açacak, bu da bazı bölgelerin eskiden daha da kurak olmasına neden olacaktır.
 • Doğal felaketlere bağlı olarak salgın hastalıkları artacaktır.
 • Yağış rejiminde değişikliğin görüldüğü yerler ile yağışın şiddetinde ve miktarında artış görülen yerlerde sel, çığ, kütle hareketleri gibi daha birçok doğal afetin sayısında ve şiddetinde büyük artış olacaktır.
 • Sıcak kuşağın kutuplara doğru kayması sonucunda mevcut eko sistemler kendilerini yeni koşullara uydurmak durumunda kalacak, belki de birçok canlı türü yok olacaktır.
 • Bazı bölgelerde yaygın olarak yaşanacak daha sıcak, nemli ve yağışlı iklim koşulları, zararlı mikro organizmalarının üremesine ve çoğalmasına neden olacaktır.
 • Daha sık yaşanacak ekstrem sıcaklıklar (sıcak dalgaları, soğuk baskıları) insanlar başta olmak üzere bütün canlıların yaşamını olumsuz yönde etkileyecektir.
 • Mevsimler bazı bölgelerde daha uzun; kış ve gece sıcaklıkları, yaz ve gündüz sıcaklıklarından fazla artma eğiliminde olacaktır.
 • Kuzey ve güney ülkeleri arasındaki ekonomik uçurum daha derinleşecek,yoksul ülkeler daha da yoksullaşacaklardır. Bunun sonucunda doğal kaynaklar fazla kullanılacak ve oluşacak doğal afetler daha çok can ve mal kaybına neden olacaktır.
O yüzden arkadaşlar sularımızı yakıtlarımızı araçlarımızı kullanırken daha duyarlı olmalıyız.

Blockchain (Blok Zinciri) Nedir ?

Blockchain  Nedir Nerelerde Kullanılır?


Bu konuda çok söylemler var ama bazıları yanlış adam yazmış alış veriş sistemi diye tabiki orada da kullanılabilir ama  bu bir teknoloji dir. Türkçesi de block zinciri dir, nasıl ortaya çıktı.Satoshi Nakamoto’nun yayınladığı bir makalede bahsettiği blockchain teknolojisini temel alarak geliştirilmiştir. Bitcoin, herhangi bir merkeze veya kuruluşa bağlı değildir.Amaç ortada ki aracıları kaldırıp birebir iş yapma mantığına dayanıyor .

Örnek verecek olursak bankalar para transferlerinde dünya kadar komisyon ödüyoruz.Bu sistemde ise daha hızlı ve daha düşük maliyetlerle para transferi yapmamızı sağlıyor.

Yapılan kontratlar akıllı sözleşmeler yani block zincire kayıt edilen hiçbir veri değiştirilemiyor.
Hiç bir merkeze başlı olmadığı içinde hacker saldırılarından korunmuş oluyor.


Blockchain


Blockchain Hangi Alanlarda Kullanılabilir?


İlk olarak bankacılık sektörünü çok etkileyeceğini belirteyim.Transfer ücretleri çok daha düşük olacak ve daha güvenilir daha hızlı olması bu teknolojiyi öne çıkarıp bankaların işini zorlaştıracaktır.

Ticaret sektörü limanlar şirketler alışveriş yaparken evrak fazlalığı ve bekleme süreleri göz önüne alırsak buralarda işleri bayağı kolaylaştıracaktır.

Aslında lafı çok uzatmaya gerek yok bilgi ve evrak transferi olan bir çok sektörde kullanılabilir. Belki yarın seçimler bile bu teknoloji ile yapılabilir.UYARI:Arkadaşlar google + kapanacağı için google+ yorumlarını kaldırdım o yüzden bir çok arkadaşın yorumu yazılarımdan kalktı sizden ricam eski yazılarımı dolaşıp bir iki yorum eklerseniz memnun olurum zaten çok fazla yazım yok saygılar.
Bireysel Emeklilik Sistemi (Bes) Nedir

Bireysel Emeklilik Sistemi 


İnsanların ömür boyu çalıştıktan devlet emekliliğine ek bireysel olarak yaptırdıkları ek bir emeklilik sistemi gerçi 2017'de zorunlu oldu işverenler belirli sayıda çalışanları olanlar otomatik sisteme dahil etti fakat 2 ay dolmadan çıkmak isteyenler çıkabiliyordu.Bu yüzden hatırı sayılır bir insan topluluğu sistemden çıktı.


Bireysel Emeklilik Sistemi ilk olarak 2001 yılında çıkarılan.Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile uygulanmaya başlamıştı. Daha önceki yıllarda çeşitli özel sigorta şirketleri “hayat sigortası” adı altında “bireysel emeklilik” benzeri uygulamalar yapıyordu.
Zorunlu BES yeni bir sistem değil. Sistemin özünü 2001 yılından bu yana  uygulanan 4632 sayılı yasa oluşturuyor. Yapılan değişiklikle sisteme gönüllü giriş, kesinti oranları, yaş ve statü gibi birçok ölçüt değiştirildi.
Bireysel katkılara dayalı fon ilkesine göre işleyen BES’e 18 yaşın üzerinde fiil ehliyetine sahip her birey gönüllü olarak ve kendilerinin serbestçe belirleyeceği katkı oranına göre katılmaktaydı. Zorunlu BES ile sistem bağımlı çalışanlar için zorunlu hale getirildi.
Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) köklü değişiklikler yapan zorunlu BES uygulaması  Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla kademeli olarak 1000 ve üzeri işçi çalıştıran işverenler için 1 Ocak 2017’de yürürlüğe girdi.
zorunlu bireysel emeklilik

Kimler Zorunlu BES’e Tabi

Zorunlu bireysel emeklilik sistemine 29.05.2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunun 28. Maddesi kapsamında olup 45 yaşını doldurmamış olanlar ile, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4. Maddesinin (a) ve (c) bentlerine göre çalışanlar, işverenin belirlediği bir emeklilik sözleşmesi dahilinde zorunlu emeklilik planına dahil ediliyor. Bu kapsamda, zorunlu BES uygulaması sadece 45 yaş üstündeki Türk vatandaşları ile Türk vatandaşlığından çıkma izni almış olmakla birlikte Türkiye’de çalışmakta olanlardan bir hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren yanında çalışanlar için geçerli. Türkiye’de çalışan yabancılar bu yasanın kapsamına girmiyor.
Çalışanlar tarafından Başvuru Yapılması Gerekiyor Mu
Hayır. Yukarıda belirtilen tarihler arasında zorunlu bireysel emeklilik sistemine dahil olan iş yerlerin de çalışmaya başlayan çalışan, hizmet akdinin yürürlüğe girmesiyle birlikte kendiliğinden emeklilik planına dahil edilecektir.
Ne Kadar Kesinti Yapılacak
Çalışanların katkı payları, çalıştıkları aya ait prime esas kazancın %3’ü oranında hesaplanacak. Zorunlu BES’te         ayrıca işveren katkı payı bulunmuyor.
Bu kapsamda çalışanların prime esas kazançları üzerinden kesilen bireysel emeklilik prim tutarları, çalışanın ücretinin ödeme gününü takip eden iş günü işveren tarafından emeklilik şirketine aktarılacak.
Bakanlar Kurulu %3 oranını iki katına kadar artırmaya, yüzde 1’e kadar azaltmaya veya katkı payına maktu limit getirmeye yetkili. Dolayısıyla gelecekte bu oran değiştirilebilecek.

Daha Yüksek Katkı Payı kesilmesini Sağlaya Bilirmiyim

Evet. Çalışan, otomatik katılımına ilişkin emeklilik sözleşmesinde belirlenen tutardan daha yüksek bir tutarda kesinti yapılmasını işverenden talep edebilecektir.

Emeklilik Şirketi Nasıl Seçilecek

İşverenler, otomatik katılım için Hazine Müsteşarlığı tarafından yetkilendirilmiş en az bir emeklilik şirketi ile emeklilik sözleşmesi imzalamak zorundadır. İşverenlerin, sözleşme imzalayacağı şirketin sağladığı avantajları göz önünde bulundurması gerekmektedir.
Zorunlu BES’e dahil olanlardan fon işletim gideri kesintisi dışında bir kesinti yapılmayacak. Kesinti tutarı tercih edilen fon tipine göre değişecek.
Ayrıca işverenler, katkı paylarının yönlendirileceği fonlara ilişkin olarak çalışanların “faiz içeren” veya “faiz içermeyen” şeklindeki tercihlerini de almak, tercihte bulunmayanlar adına tercihte bulunmak, çalışan bilgilerini şirkete göndermek ve çalışanın sözleşmesi ile ilgili olabilecek taleplerini de emeklilik şirketine iletmekle de yükümlüdür.
 Kesinti Olmazsa
Zorunlu bireysel emeklilik sisteminde sorumluluk işverene aittir. İşverenlerin primleri eksik, hatalı hesaplamaları ya da ödeme günü geciktirilerek emeklilik şirketine primi aktarmaları durumunda çalışanın uğrayacağı parasal kayıptan işverenler sorumludur.
Ayrıca, yükümlülüklerine uymaması durumunda işverene her bir ihlal için yüz lira idari para cezası uygulanacak.
BES Zorunlu Mu
Çalışan, zorunlu bireysel emeklilik sistemine dahil olduğunu bildirildiği tarihi takip eden iki ay içinde sözleşmeden cayabilir. Bu konudaki iradesini emeklilik şirketine yazılı olarak bildirmesi gerekmektedir.
Cayma halinde, ödenen katkı payları varsa yatırım gelirleri ile birlikte 10 iş günü içinde çalışana iade edilir.
BES’im var, Zorunlu BES kapsamında mıyım?
Hali hazırda bireysel emekliliği olanlar da otomatik olarak sisteme girecek. İsteyen ikisini birden devam ettirir, isteyen Zorunlu BES’den cayma hakkını kullanarak ayrılır. Dikkat! Mevcut BES iptal edilirse geçmişe yönelik haklarınız kaybedilir.
Devlet Katkısı Ne Kadar
Çalışan, %25 devlet katkısından yararlanacak. Bunun yanında çalışan cayma hakkını kullanmaması durumunda, sisteme girişte bir defaya mahsus olmak üzere 1.000-TL tutarında ek devlet katkısı da sağlanacak.
 Herkes %25 devlet katkısı alır. 
İlk 3-4 yılda sistemden ayrılanlara hiç devlet katkısı verilmeyecek.
Bu 3-4 yıl zamanı bazı bes şirketlerinin politakasına göre değişkenlik gösterebiliyor diye biliyorum.
Devlet katkısı hak ediş oranı 3-6 yıl için yüzde 15, 6-10 yıl için yüzde 35, 10 yılını dolduranlar için yüzde 60, sistemde en az 10 yıl bulunan ve 56 yaşını tamamlayan çalışanlar için yüzde 100 olacak.
 • Sistemde kalma süresi
 • %25 Devlet Katkısından Yaralanma Oranı
 • 0-4 yıl
 • 0
 • 4-6 yıl
 • %15
 • 6-10 yıl
 • %35
 • 10 yıldan fazla
 • %60
 • 10 yıldan fazla kalma + 56 yaşı tamamlama
 • %100
 Çalışanın emeklilik hakkını kullanması durumunda, hesabında bulunan birikimi en az 10 yıllık, yıllık gelir sigortası sözleşmesi kapsamında almayı tercih eden çalışana, birikiminin % 5’i karşılığında ek devlet katkısı ödemesi yapılacak.
Son olarak sıkıntılı olduğunuz, ödeme yapamayacağınız dönemler de dondurma hakkınız olduğunu da bilmenizi isterim

Deprem Çantası İçinde Olması Gerekenler

Deprem Anında Ne Yapmalıyız?


Merhaba Bilgi Kırıntıları okuyucuları,

Öncellikle size deprem anında neler yapılması ile ilgili kısa bir bilgi verip sonra çantanıza neler koymanız gerektiğini söyleyeceğim.

Tabiki temennimiz böyle olayların yaşanmaması fakat elden gelen bir şey olamadığı içinde tedbirimizi almamız gerekiyor.

Şuan depremleri günler veya saatler önceden haber alabilecek bir teknolojimiz olmadığı için ani deprem durumuna hazırlıklı olmamız gereklidir.

1- İlk olarak panik yapmayarak eğer çocuğumuz varsa onunla birlikte sağlam masa altları kapı kasalarının içleri kısa olan mobilyaların yanlarına geçip diz çöküp ellerimizi başımızı üstüne koyup beklemektir.

2- İster istemez panik olacaktır söylemesi kolay tabi diye söylenenler olabilir yapacak bir şey yok nefes alışverişlerinizi kontrol edin ve en yakın güvenli bölgeye geçin.

3- Sarsıntı bitene kadar güvenli bölgeyi terk etmeyin.

4- En çok ve sık yapılan hata balkona ve merdivenlere koşmak evlerin en güvensiz ve ilk yıkılan yerleri buralardır bu hataya düşmeyin.

5- Eğer giriş katta yada ikinci katta oturmuyorsanız balkondan veya camdan atlamayın bir çok depremde ev yıkılmıyor ama buralardan atlayanlar ölüyor veya yaralanıyor. 

6- Deprem bittikten sonra merdivenler sağlamsa merdiven kullanın kesinlikle asansöre binmeyin .

7- Açık alanda bir yerlerdeyseniz muhakkak yapılardan binalardan uzaklaşmaya çalışın özellikle kafanıza dikkat edin en önemli kısmınızı yaralamayın.


Türkiye deprem kuşağında bir bölge bununla yaşamayı öğrenmemiz gerekli o yüzden neler yapılması gerektiğini iyice öğrenip en az zararla çıkılması gereklidir.Birde arkadaşlar depremden sağ salim çıktık ama evimiz hasar gördü veya yıkıldı mal canın yongası evlerinizi dask yaptırmanızı öneririm.


deprem çantasında olması gereken malzemeler


Deprem Çantası İçerisinde Bulunması Gereken Malzemeler


Ben listeyi sayıyorum herkes kendine göre düzenleyebilir.


 • Su
 • Fener ve yedek pilleri fener ledli olursa daha uzun gider pilleri
 • Radyo ve pilleri
 • Size enerji verecek yiyecekler (çikolata,konserve v.s)
 • Sürekli kullanmak zorunda olduğunuz ve size gerekebilecek ilaçlar
 • Çakı çok amaçlı olanlardan
 • Düdük çelik olması daha iyi
 • Kalem kağıt
 • Önemli adres ve telefonların yazdığı bir not defteri aileniz ve çevrenizin telefonları da olsun.
 • Çöp poşeti ve bant yağmurluk su biriktirmek çöp atmak bir yeri sarmak için gerekli olacaktır.
 • Tuvalet kağıdı ve bir iki parça giysi
 • Ufak da olsa bir ilk yardım çantası
 • Bir miktar parada koyabilirsiniz
 • Eski telefonlardan bir tane koyabilirsiniz.

Tabi bu saydıklarım kişiden kişiye de değişebilir ufak bebeğiniz varsa ona göre ekleme yapabilirsiniz.
Yaz ile kış arasında çantaya ekleme çıkarma yapabilirsiniz.
Ayrıca arada çantamızı da kontrol etmeliyiz piller ne durumda yiyeceklerin raf ömrü dolmuş mu iki eviniz varsa 2 çanta da yapılabilir.

Umarım hiç bir zaman bu çantaya gerek duymayız.


Ada Parsel Pafta Nedir?

Emlakta Ada Parsel ve Pafta Nedir?


Merhaba Bilgi Kırıntıları okuyucuları,

Bu yazımda emlak sektörün de arazi ve daire satışların da alışların da çok kullanılan fakat bir çoğumuzun pek bilmediği terimlerden bahsetmek istiyorum.Arsa arazi yatırımı için bu yazımı okuyabilirsiniz.

ADA NEDİR ?

Çevresi deniz,dere, dağ gibi doğal sınırlar veya kara yolu,demir yolu gibi sonradan yapılan tesislerle çevrili parseller topluluğudur.
Tabi bu tanım emlak sektöründe kullanılan ada terimi diğerini biliyorsunuzdur :)

ada parsel
 https://engincilekci.blogspot.com

PARSEL NEDİR?

Ada gibi doğal sınırları olmayan kendi sınırları içerisinde kapanan yeryüzü parçasıdır.Parsel tek sahibi olabileceği gibi birden fazla sahibi de olabilir.
Parseller de iki ye ayrılır imar parseli ve kadastro parseli olmak üzere.

1-İmar Parseli

İmar kanunu ve yönetmeliğine göre gerekli teknik ve kanuni işlemlerden sonra oluşmuş üzerine bina yapılabilen parsellerdir.

2-Kadastro Parseli

Kadastro yapıldığı zaman kadastro adaları içinde bulunan mülkiyeti tescilli parsellerdir.

PAFTA NEDİR?

Arazilerin teknik usüllere göre ölçülüp belli oranda küçültülerek çizilmiş haritasıdır.Üzerindeki parsellerin, adaların sınırlarını numaralarını ,bina ve tesisleri gösteren harita tekniklerine uygun olarak çizilmiş dökümanlardır.

Emlak sektörüyle ilgili merak ettiğiniz bir konu olursa yoruma bırakabilirsiniz belki bir daha ki yazım olabilir.
Nasıl İyi Bir Blog Yazarı Olunur?

Merhaba Bilgi Kırıntıları Okuyucuları,

İYİ BİR BLOG İÇİN NE YAPMALI


Aslında yazıya başlarken önce biraz utandım sanki çok ünlü bir blogger olmuş gibi millete akıl veriyorsun dedim.Daha sonra olsun küçükte olsa bir tecrübe kazandık yarın bir gün tecrübeler çoğalınca belki bir yazı daha yazarım :)

Günümüz de bloglar halen popülerliğini koruyor ve sürdürüyor, blog dünyasın bir çok sektörden iş grubundan insanlar var.Hatta büyük firmalar bile kendi adlarına blog açtırıp şirketler adına yazılar yazıp, ürün tanıtımları yapıyorlar.

Arkadaşlar her geçen gün bloggerlar daha ünlü oluyor hatta fenomen oluyor, belki de o an sizin gördüğünüz bir sorun bir problem bir his çok dikkate almadığınız bir yazı bir makale sizi ünlü yapacak . Belki ödül alacaksınız belki büyük paralar kazanacaksınız .Burada yazdıklarım belki sizi bir anda büyük ve meşhur bir blogger yapmayacak ama ufakta olsa bir katkısı olacak oda bana yeter meşhur olunca belki beni unutmazsınız :)

blog yazmak


ÖNCELİKLİ OLARAK KENDİNİZİ GELİŞTİRİN


Tabi günümüz internet çağı aradığınız her şeyi aşağı yukarı bulabiliyorsunuz fakat ben yinede blogculuk üzerine kitaplar okumanızı öneririm.
Belli periyotlar da konferanslar oluyor takip edip katılmanızı yeni blogcularla tanışıp yeni şeyler öğrenmenizi isterim.
Blogları takip edip yenilikleri bilmediğiniz detayları gözlemleyebilirsiniz, diğer blok yazan arkadaşlarla etkileşim halinde olmanızı bloglarını okumanızı yorum yapmanızı ama gerçekten okuduktan sonra yorum yapmanızı tavsiye ederim yoksa saçma sapan yorumlar yazarsınız farkın da bile olmazsınız :)
Bu konuda çevreniz olursa takıldığınız bir yerde deneyimli bir bloggerdan destek alabilirsiniz.
Siz artık bir nevi gazetecisiniz düşünsenize istediğiniz haberi reklamı yazıyı dilediğiniz gibi yazabiliyorsunuz. Hem reyting sıkıntınız da yok sizi işten kovamam özgür gazetecisin tabi bir konuda profesyonelsen o konu üzeriden yazarsan hem insanlara daha verimli olursun hem de daha çok zevk alırsın.

BLOGUNUZUN TANITIMINI YAPIN


Arkadaşların bir çoğu yazmak için bilgi paylaşmak için blog işine giriyor birde sırf para kazanmak için girenler var ama onların işi biraz zor çünkü hemen para kazanabileceğini sanıyor malasef hemen kimse kimseye para vermiyor.Tabiki parada kazabilirsiniz öncelikle sitenizi tanıtın yazılarınızı artırın google +, google adwars , facebook gibi sitelerde ücretli ve ücretsiz blogunuzu tanıtabilirsiniz .

Yazılarınız da çoğaldıkça sizde reklam yapmaya başladıkça bakacaksınız ki ziyaret.i trafiği artmış.

BLOGUNUZU MARKALAŞTIRIN


Benim henüz yapmış olduğum bir şey değil ama en kısa sürede yapacağım bir çalışma blogunuzla aynı isimde olmasına dikkat ederek diğer sosyal medya platformların da bloğ sayfası tanıtımı için hesap açın (facebook,twitter,instagram v.s..)

Birde blogunza sizle bütünleşen bir logo edinin dikkat edin telifi olan bir logo olmasın sonra başınız ağrımasın.Blogunuzun google da bulunma şeklini değiştirin.

İLKELİ BİR BLOGEER OLUN


Benim için en önemlisi bu konu sizi sevenler nasıl sizi yanlış ve doğrularınızla kabul ediyorsa sizde okurlarınızı aynı şekilde kabul edin tabi bu saygı çerçevesinde, samimiyetle yaklaşıp dürüst cevaplar verin konularınız eksik olabilir yanlış olabilir bunu kabullenmeyi bilin.

Yani interneti pc yi kullanabilirsiniz ama ne siz robotsunuz nede takipcileriniz yorumlarını düzgün okuyun cevapsız bırakmayın.Herkesle tek tek mümkün olduğunca ilgilenin yaşamı hayatı gözlemleyin yazılarınıza yansıtın hep beraber güzel günler görmek dileği ile....


Deizm nedir? Deist kimlere denir?


Deizm


Merhaba Bilgi Kırıntıları okuyucuları,

Son zamanlarda bir çok yerde duymaya başladığım deizm hakkında ufak bir araştırma yaptım ve bunu da sizlerle paylaşmak istedim.


Deizm ve Özellikleri


Bir tanrıya inanıyorlar,yani dünyayı ve evreni bir yaratan var diyorlar fakat sadece o kadar ondan sonrası size kalmış diyorlar.
Yani peygamberler yok inanmıyoruz diyorlar.Çünkü tanrı ile insan arasında bir aracı olamaz diyorlar.


 • Melekler,şeytan,cennet ve cehenneme  inanamıyorlar.
 • Kutsal kitapların uydurma olduğuna ortaya çıkaranlar tarafından yazıldığına inanıyorlar.
 • Aslında listeyi dahada uzatabilirim fakat gerek yok.


Tanrıdan başka bir şeye inanmıyorlar imam,papaz rahip bunlarda yok.
Tanrının dünyayı ve evreni yaratıp insanlığa yönetmesi için bıraktığını ve herhangi bir müdahalede bulunmadığı her şeyin insan aklı ile yönetildiğine inanıyorlar.

Cennete cehenneme inanmıyorlar fakat yaşamları boyunca yaptıkları iyiliğe ve kötülüğe göre de mükafatlandırılacaklarına inanıyorlar. Deizmin dilimizde ki karşılığı ise yaradancılık olarak biliniyor.Bu düşüncelere sahip kişilere de Deist deniyor.


deizm nedir deist nedirDEİZM İNANCI NASIL ORTAYA ÇIKMIŞTIR?


Deizmin fikir babası 17. yüzyılda yaşayan İrlandalı John Toland'dır Katolik bir ailede doğmuş olup "Pentheistikon" isimli kitabında akla dayalı maddeci bir dinin gerektiğini söylemiştir. 
Toland'ın bu düşüncesi birçok düşünür tarafından kabul görmüş ve deizm olarak dünyaya yayılmıştır. Voltair ve Rousseau gibi ünlü düşünürler de Deizm savunucusu olmuştur. İlk Deizm kelimesi Viret (1564) ve Burton(1621) tarafından kullanıldığı genel kabul görülmektedir. İngiliz filozof Edward Herbert, "De Veritate" (Hakikat Üzerine) isimli kitabı ile Deizm kurucuları arasında sayılmaktadır. 
Herbert, göre bir yaratıcı vardır ve evreni yaratmıştır. Ancak dinlerde yer alan Akıl dışı söylemler doğal düzene gölge düşürmektedir. Rousseau da deizmi savunmuş ancak onun asıl savaşı din adamları ile olmuştur. Rousseau, özellikle katı olarak gördüğü kilise rahipleri ve din adamlarını gereksiz aracılar olarak görmüştür.
 Deizm genel olarak katı ve baskıcı Katolik dünyasının yüzünden kurulmuştur denilebilir.

Benim fikrimse dünyada ki bütün dinleri ortadan kaldırıp tek bir din ortaya çıkarıp yani bir nevi dinsizlik yaratıp insanları nasıl töre örf adet gibi şeylerden uzaklaştırdıysalar artık tek bağları kalan dinide ortadan kaldırıp çok daha kolay yönetmek.Daha bir çok nedeni var fakat kafanızı çok ağrıtmayayım.

Sizin fikirleriniz nelerdir?

2019'da En Çok Kazandıracak Altcoinler


Ethereum,Vechain,Iota,Tron,Bnb,Kuende


Merhaba Bilgi Kırıntıları okuyucuları,

Arkadaşlar öncelikli olarak bu bahsettiğim Coinler en güvendiklerim veya piyasanın en iyisi yatırım yapın demiyorum sadece 2019 da en çok yükselen coinlerden olacağını söylüyorum ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Sadece benim öngörülerim ve analizlerimdir.


KUENDEKuende projesi, Ocak ayında Türkiye’de faaliyetlerine başlayacak! Peki, Kuende nedir? Sosyal ağların Blockchain ve kripto alanında yeterince yer bulmaması bilinen bir gerçek. Kuende ise farklı çevrimdışı oyunlaştırılmış aktivitelerine katılım sağlayarak kullanıcıların bu yolla token kazanmasını ve bu tokenleri gerçek hayatta kullanımını kendine vizyon edinmiş bir platform olarak karşımıza çıkıyor.Ekibi profesyonellerden oluşan işini ciddiye alan ve azimli insanlardan oluşuyor. Kuende'nin ceosu Pavel le bir kaç kez konuştuk gerçekten projesi için canla başla çalışıyor.Bende bu projeye bir miktar yatırım yapanlardanım.


kue


ETHEREUM (ETH)ETH dan öncelikle bir çok insanın büyük beklentileri var,ayrıca 2018 de çok büyük kayıplar vererek çok kaybettirip yatırımcıları çok üzdü.Fakat 2019 da yeni güncellemeleri var,ocak sonu gibi olacak ama sarkma yapabilir.Yapılacak güncellemeler eth belkide baştan aşağı değiştirecek güncellemelerdir. ETh hızı dahada artacak ve bir çok ıco eth tabanını kullanıyor.

Ayrıca Eth kurucusu Vitalik buterin bu işin dehalarındandır.eth


IATO (MIOTA)


Evet akıllı evler,akıllı şehirler,makineler fabrikalar daha bir çok alanda kullanılabilir kripto para almanya da çok güçlü olması Bosch firmasıyla iş yapması ve araba firmalarıyla sürekli görüşüyor muhakkak sağlam anlaşmalar yapacaktır.


miotaVechain (VET)


Öncellikle arkasındaki kişiler gerçekten çok çalışıyorlar.Ayrıca kendi borsasını kurdu ve baz para tabiki de VeChain bu da yükselme sebeplerinden biri olacak,yine bu kripto paranın sistemi kullanarak çıkan sağlam ıcolar var .Çin gizlide olsa desteklediği paralardan biri, bir çok kurumsal büyük firmalarla anlaşmaları var. Güney kıbrısta devlet bağlantılı şirketlerle blackhoin geliştirme toplantıları var.Bu ufak ufak gelişmeler yarın bir gün büyük çıkışlar yaratacaktır.

vetTRON (TRX)


Tronun çok iyi bir pazarlama yeteneği var bence birinci sırada torent diye bir sistemi satın aldı.
Oraya isteğiniz şarkıyı filmi veya herhangi bir dosyayı yükleyip tron kazanabiliyorsunuz.
Tron alt yapısını kullanarak oyun yapanlara milyonlarca dolar yardım yapacaklarını açıkladılar.Gizlilik sistemine de geçeceğine söyledi ve hazırlık yapıyorlar yani gönderen ve alan gizli olabilecek ticarette aktarım da kişiler bilinmeyecek.
Ayrıca bazı firmalarla bağlantılar antlaşmalar yapacaktır.İşin başında ki adam tam bir pazarlama uzmanı bence bu kripto parada iyi kazandıracaklar arasında bulunuyor.


trxBİNANCE (BNB)


En önemlisi kendi borsası olması ve bu borsa dünyada ilk 3'ün içinde olması ve bnb'nin kendi blockhain sistemine geçeceğini bildirmesi .
Binance ayrıca kayda değer bir açıklaması daha var 2019 da merkeziyetsiz  bir borsa açacağını duyurdu.
Güvenlik konusunda da çok sağlamlar bir çok hackerin çabaları boşa gitti. Buda binance in itibarını artırdı yerini sağlamlaştırdı.
Belli dönemlerde de belli miktar da bnb yakmaları da kripto paraya değer katmaktadır.
Bnb nin bir çok yerde gerçek hayatta kullanmak için projeleri mevcut.

bnbAma tekrar söylüyorum bu yazdıklarım yatırım tavsiyesi değildir.

Coin almak isterseniz buradaki yazıma göz atabilirsiniz.

SİZ NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ ?

Büyük Blog Takip Etkinligi

Merhaba bilgi kırıntıları okuyucuları,


Yeni bir blog keşif etkinliği daha oluşturulmuş gerçi ben ilk defa katılacağım umarım herkese faydalı olur.Etkinliğimizin süresi yoktur. Her daim bu güzel etkinliğe katılabilirsiniz. Takip etkinliği başlatmamızın en büyük nedeni ise blogunu geliştirmek ve bloguna önem veren blogger arkadaşlarımızı yakından tanımak ve takip etmektir.

Blog Ziyaretlerini Arttırmak, Site Trafiğini Olumlu Yönde Etkilemek İçin Yapmanız gerekenler aşağıdaki gibi...

Kurallara tüm Bloggerlar uyarsa takip etkinliğimiz başarıya ulaşacaktır.

blog takip etkinliği
Blog takip etkiliği


Kurallarımız ise Şu Şekilde:

Aşağıda linkleri bulunan blogger arakadaşlarımızın blog linklerini tıklayıp izleyiciler bölümünden yani GFC butonundan  takibe alalım. O bloglarda bulunan bu yazıyı bularak altına yorum yazalımBu şekilde bütün arkadaşlarımız sizlere geri dönüş sağlayacaktır. Geri dönüşler bir kaç gün içerisinde mutlaka gerçekleşecektir.

Yorum yapan diğer arkadaşların da bloglarına giderek "Büyük Blog Takip Etkinliğinden geldim." diyerek yorum yaparsanız diğer arkadaşlar da eminim geri dönüş sağlayacaklardır.

Ayrıca takip etkinliğimizi kendinize özgü yazarak, listedeki blog linklerini ekledikten sonra en alt kısma kendi blogunuzun linkini ekleyerek blogunuzda yayınlaya bilirsiniz.

Böylece bir çok blogger arkadaşımızın bu takip etkinliğinden haberi olur ve sonradan paylaşacak olanların sayfalarında sizin de adınız görünür böylece bir tür blog takip zinciri oluşur.

-Bu yazıyı Google Plustada paylaşırsak bir çok blogger arkadaşımız yazımızı görür ve daha geniş kitleye böylece ulaşabiliriz.


- Instagram hesaplarımızı da ayrıca takip ederek DM'den takip etkinliğinden geldiğinizi belirtirseniz karşılıklı takipleşebiliriz.

Link Listemiz :

 Linkler:

https://engincilekci.blogspot.com/
Lütfen wordpress bazlı olan sitelerimize e-mail ile abone olursanız seviniriz çünkü bu tür sitelerde izleyiciler butonu yok.

Büyük blog takip etkinliğimize her türlü blog davetlidir.


Bol Katılımlı Güzel Bir Etkinlik Olması Dileğiyle...

 Takip Etkinliğimize Katıldığınız için teşekkürler.

ÖNE ÇIKANLAR

Tapu Takas Sistemi